Profesjonalna obsługa techniczna i eksploatacyjna nieruchomości:

W Naszej ofercie w ramach obsługi technicznej i eksploatacyjnej nieruchomości oferujemy:

Obsługę techniczną nieruchomości która obejmuje:

 1. Bieżącą konserwację instalacji - tzw. serwis 24h instalacji:
 • elektrycznych;
 • grzewczych;
 • gazowych;
 • wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • ciepłej wody użytkowej;
 • centralnego ogrzewania;
 • węzłów cieplnych;
 • kotłowni;
 • bram garażowych i szlabanów;
 • domofonów, wideo domofonów;
 • ślusarki, stolarki drzwiowej i okiennej;
 • systemów i urządzeń przeciwpożarowych;
 • urządzeń kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, systemy alarmowe i zasilania awaryjnego;
 • obsługę systemów wentylacji i klimatyzacji;
 • innych urządzeń technicznych, jak np. podnośniki dla niepełnosprawnych, platformy parkingowe, bramy ppoż., klapy dymowe i inne.

Obsługę ogólnobudowlaną która obejmuje: 

 • usługi konserwatorskie typu „złota rączka”;
 • prace i roboty budowlane, jak np. malowanie ścian, impregnacje lub olejowanie powierzchni drewnianych;
 • renowacja małej architektury;
 • roboty remontowe i ogólno-budowlane.

Utrzymanie czystości (sprzątanie) w którym obejmuje:

Utrzymanie czystości(sprzątanie) w którym obejmuje:

 1. prace wewnątrz budynków, takie jak:
 • zamiatanie, usuwanie śmieci, zmywanie klatek schodowych, strychów, piwnic, komór zsypowych, zsypów, kabin dźwigów oraz pomieszczeń z urządzeniami i instalacjami technicznymi;
 • sprzątanie pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych;
 • kompleksowe sprzątanie biur;
 • pranie wykładzin i tapicerki;
 • mycie okien standardowe i alpinistyczne;
 • mycie, wycieranie drzwi, lamperii, balustrady, koszy, gablot i innych punktów oszklonych na klatkach i w pomieszczeniach;
 • usuwanie kurzu z parapetów, krat okiennych, grzejników, gablot, tablic ogłoszeniowych oraz omiatanie ścian z pajęczyn;
 • okresowe dezynfekowanie punktów sanitarnych, komór zsypowych i zsypów, korytarzy piwnicznych oraz pojemników na śmieci;
 • zamiatanie i czyszczenie garażu podziemnego;
 • okresowa w miarę potrzeb, dezynfekcja i deratyzacja korytarzy i pomieszczeń.
 1.  czystości powierzchni utwardzonej w otoczeniu budynku:
 • zamiatanie, usuwanie śmieci i innych zanieczyszczeń z ciągów pieszo-jezdnych, prześwitów, podjazdów, przejść między bramami, zatok parkingowych, uliczek;
 • gromadzenie śmieci w miejscach do tego wyznaczonych i utrzymywanie ich w czystości (altanki śmietnikowe lub inne miejsca);
 • w okresie zimowym: oczyszczanie powierzchni ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń, a także oczyszczanie wypustów deszczowych oraz zasuw wodnych i gazowych,
 • w okresie jesiennym: zamiatanie, grabienie i usuwanie liści.
 1. sprzątanie terenów zielonych w otoczeniu budynku:
 • bieżące usuwanie z trawników, kwietników i nasadzeń, śmieci i innych zanieczyszczeń;
 • grabienie terenów zielonych, skupisk krzewów i pryzmowanie wygrabionych zanieczyszczeń oraz skoszonej trawy.

Usługi w zakresie konserwacji i utrzymania zieleni które obejmują: 

 • zakładanie i renowacja trawników;
 • wykonywanie nasadzeń;
 • pielęgnacja i konserwacja zieleni (cięcie i formowanie drzew, krzewów, żywopłotów, strzyżenie trawników, prace porządkowe);
 • projektowanie i urządzanie ogrodów (kompozycje roślinne, architektura ogrodowa taka jak: alejki, altanki, donice, fontanny, gazony, murki, oczka wodne, pergole, placyki, poidełka, schody);
 • urządzanie wnętrz zielenią;
 • urządzanie placów zabaw dla dzieci;
 • dostawy materiałów ogrodniczych.

 

 

 

 

Ochrona i dozór nieruchomości która obejmuje:  

   Do zakresu obowiązków agentów ochrony należy (w zależności od typu obiektu i wymagań stawianych przez Zleceniodawcę):

 • ochrona przed włamaniem do obiektów;
 • ochrona przed zaborem lub uszkodzeniem wyposażenia;
 • udzielanie stosownych informacji;
 • nie wpuszczanie osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 • interwencja wobec osób zakłócających porządek wewnątrz obiektów;
 • sprawdzanie pomieszczeń oraz zabezpieczeń technicznych takich jak: zamki, kłódki, plomby, okna;
 • sprawdzanie ogrodzenia, oświetlenia, alarmów;
 • stałe patrolowanie terenu wewnątrz i na zewnątrz obiektu ze szczególnym uwzględnieniem miejsc o podwyższonym zagrożeniu;
 • skuteczne reagowanie w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia - zwłaszcza na sygnał alarmowy odebrany od pracowników;
 • utrzymywanie łączności miedzy agentami ochrony, Centrum Operacyjnym i załogami patrolowo-interwencyjnymi;
 • uzbrajanie i rozbrajanie systemów alarmowych (w obecności Państwa pracownika);
 • zamykanie i otwieranie obiektów o określonych godzinach;
 • wpuszczanie osób upoważnionych do wejścia;
 • wpuszczanie pojazdów uprawnionych do wjazdu na teren nieruchomości;
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu ewidencji pojazdów wjeżdżających i opuszczających teren;
 • wzmożenie czynności ochrony w godzinach nocnych;
 • prowadzenie ksiąg dyżurów, wpisywanie informacji o objęciu dyżuru oraz o wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie pełnienia służby;
 • niezwłoczne informowanie upoważnionych pracowników Zleceniodawcy o wszelkich zaistniałych zdarzeniach na terenie ochranianych obiektów;
 • inne obowiązki ochrony, opracowane zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem oferty cenowej na konkretną w/w usługę lub potrzebują Państwo porady prosimy o wysłanie do nas zapytania  lub o kontakt telefoniczny lub bezpośredni kontakt z naszym biurem. 

00-712 Warsaw                                                                   00-712 Warszawa

Poland                                                                                     Polska

ul.Bluszczańska 69C lok.9                                                ul.Bluszczańska 69C lok.9

Tel. +48 602744801                                                              Tel. +48 602744801

e-mail: biuro@cezian.pl                                                        e-mail: biuro@cezian.pl